HomeContact

Extra uitdaging

Compacten en Verrijken

Leerlingen die sneller door de leerstof gaan dan andere leerlingen, verdienen extra aandacht en extra materiaal aansluitend op hun niveau. Hiervoor hanteren wij het concept “Compacten en Verrijken”. Deze leerlingen krijgen de leerstof van de reguliere methodes compact aangeboden. Zij begrijpen de stof sneller en hebben daardoor minder behoefte aan herhalingsopdrachten. Door het compacten van de basisstof komt er tijd vrij voor verrijkingswerk. Het verrijkingswerk bevat meer uitdaging en doet op weer heel andere vaardigheden een beroep. Dit is essentieel voor het ontwikkelen van adequate werk- en leerstrategieën en het “Leren leren”.

Plusklas

Leerlingen die sneller door de leerstof gaan dan andere leerlingen, verdienen extra aandacht en extra materiaal aansluitend op hun niveau. Hiervoor hanteren wij het concept "Compacten en Verrijken".  Deze leerlingen krijgen de leerstof van de reguliere methode compact aangeboden, aangezien zij de stof sneller begrijpen en minder behoefte hebben aan herhalingsopdrachten. Door het compacten van de basisstof komt er tijd vrij voor verrijkingswerk. Het verrijkingswerk sluit aan bij het niveau van de leerling, waardoor ze 'leren leren'.

Als blijkt dat dit niet voldoende is, bieden wij de mogelijkheid om leerlingen vanaf groep 4 deel te laten nemen aan de Plusklas.

De plusklas bestaat uit twee onderdelen:

  • Mindset en 'leren leren'.
  • Project