HomeContact

Verlof

Vakantieverlof buiten de schoolvakanties (zie vakantierooster) is in principe alleen mogelijk indien u via een werkgeversverklaring aan kunt tonen dat u niet in staat bent binnen de schoolvakanties vakantie op te nemen. Indien u hiervan gebruik maakt, dient u er wel rekening mee te houden dat dit verlof slechts éénmaal per schooljaar verleend wordt en veelal niet meerdere jaren achtereen. Daarnaast zal een aanvraag voor buitengewoon of vakantieverlof indien dit het maximale aantal van 10 schooldagen per schooljaar overschrijdt, de toestemming van de leerplichtambtenaar vereisen. Mocht het zo zijn, dat u door omstandigheden gedwongen bent om buiten de gestelde schoolvakanties vakantie te nemen, wordt u vriendelijk verzocht een aanvraagformulier voor vrij-af buiten de schoolvakanties bij de schoolleiding in te leveren.

Aanvraagformulieren voor vrijaf buiten de schoolvakanties kunt u hieronder downloaden.

Buiten de schoolvakanties (andere gewichtige omstandigheden) tot ten hoogste tien schooldagen per schooljaar. Aanvraagformulier voor vakantieverlof buiten de schoolvakanties tot ten hoogste tien schooldagen. Aanvraagformulier voor verlof buiten de schoolvakanties (andere gewichtige omstandigheden) van méér dan tien schooldagen per schooljaar